Taisyklės ir sąlygos

BENDRAS APRAŠYMAS

Šią svetainę valdo „Okovor“. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia „Okovor“. „Okovor“ siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, sąlygomis, politika ir pranešimais.

Apsilankydami mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų pirkdami, jūs naudojatės mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis šių taisyklių ir sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant visas papildomos sąlygos, sąlygos ir politika, nurodytos čia ir (arba) pasiekiamos per hipersaitą. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems Svetainės naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, naudotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio kūrėjai.

Atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas prieš prisijungdami arba naudodami mūsų svetainę. Prisijungdami arba naudodami bet kurią svetainės dalį, jūs sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios Sutarties sąlygomis, nesijunkite prie Svetainės ir nesinaudokite jokiomis Paslaugomis. Jei šios naudojimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis naudojimo sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, pridėtoms prie dabartinės parduotuvės, taip pat bus taikomos naudojimo sąlygos. Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje. Jūs privalote periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jei toliau naudositės ar prieisite prie svetainės po pakeitimų paskelbimo, sutinkate su tais pakeitimais.

Mūsų parduotuvę valdo Shopify Inc. Jie suteikia mums internetinės el. prekybos platformą, leidžiančią parduoti jums savo produktus ir paslaugas.


1 SKYRIUS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS IR SĄLYGOS.

Sutikdami su šiomis naudojimo sąlygomis patvirtinate, kad esate bent pilnametystės valstybėje ar provincijoje, kurioje gyvenate, arba kad esate pilnametystės valstybėje ar provincijoje, kurioje gyvenate ir davėte mums sutikimą leisti vienam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.
Naudodamiesi Paslauga negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais ir negalite pažeisti jokių savo šalyje galiojančių įstatymų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).
Negalite perduoti jokių destruktyvaus pobūdžio kirminų, virusų ar kodų.
Pažeidus šias sąlygas, jūsų Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.


2 SKYRIUS – SĄLYGOS IR SĄLYGOS.

Pasiliekame teisę atsisakyti paslaugos bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties.
Jūs suprantate, kad Jūsų Turinys (išskyrus kredito kortelės informaciją) bus perduodamas nešifruotas ir gali būti susijęs su (a) perdavimu skirtingais tinklais ir (b) pakeitimais, kad atitiktų ir pritaikytų techninius jungiamųjų tinklų ar įrenginių reikalavimus. Kredito kortelės informacija visada yra užšifruota, kai ji perduodama tinklais.
Sutinkate neatgaminti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ar nenaudoti jokios Paslaugos dalies, nenaudoti Paslaugos ar prieigos prie jos arba bet kokio kontakto svetainėje, per kurią teikiama Paslauga, be mūsų raštiško pranešimo. leidimas.
Šioje Sutartyje naudojamos antraštės skirtos tik patogumui ir nėra skirtos apriboti ar paveikti šias sąlygas.

 

3 SKYRIUS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMBUMAS IR LAIKŠKUMAS.

Mes nesame atsakingi, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendriems informaciniams tikslams ir ja neturėtų būti remiamasi kaip vieninteliu pagrindu priimant sprendimus, nesikreipiant į pirminius, tikslesnius, išsamesnius ar naujesnius informacijos šaltinius. Bet koks pasitikėjimas šioje svetainėje esančia medžiaga yra jūsų pačių rizika.
Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra naujausia ir pateikiama tik jūsų informacijai. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau neprisiimame įsipareigojimo atnaujinti informaciją mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad esate atsakingi už bet kokius mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKYRIUS – PASLAUGŲ IR KAINŲ KEITIMAI

Mūsų produktų kainos gali keistis.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be įspėjimo pakeisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį).
Nebūsime atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainos pasikeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.


5 SKYRIUS – PRODUKTAI AR PASLAUGOS

(jei taikoma) ir pasiekiama tik internetu per svetainę. Šie produktai ar paslaugos gali būti prieinami ribotu kiekiu ir gali būti grąžinami arba keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau atvaizduotume Parduotuvėje rodomų mūsų produktų spalvas ir vaizdus. Tačiau negalime garantuoti, kad spalvų rodymas jūsų kompiuterio ekrane bus tikslus.
Pasiliekame teisę, bet neprivalome, apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam konkrečiam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi gaminių aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio gamybą. Bet koks pasiūlymas dėl produkto ar paslaugos, pateiktas šioje svetainėje, yra negaliojantis, kai tai draudžiama.
Mes negarantuojame, kad bet kokio jūsų įsigyto ar gauto produkto, paslaugos, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios Paslaugų klaidos bus ištaisytos.


6 SKYRIUS – ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS.

Pasiliekame teisę atmesti bet kokį užsakymą, kurį pateikiate mums. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti pirkimo kiekius vienam asmeniui, vienam namų ūkiui arba vienam užsakymui. Šie apribojimai gali būti taikomi užsakymams, pateiktiems iš tos pačios kliento paskyros arba naudojant tą pačią kredito kortelę, ir (arba) užsakymams, pateiktiems naudojant tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, galime bandyti jus informuoti susisiekę el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo pateikimo metu. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos savo nuožiūra, atrodo, pateikė platintojai, perpardavėjai ar prekiautojai.

Sutinkate pateikti naujausią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus pirkinius mūsų parduotuvėje. Sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei jų galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Daugiau informacijos rasite mūsų grąžinimo politikoje.

 

7 SKYRIUS – PASIRENKINIAI ĮRANKIAI.

Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių nekontroliuojame ir negalime įtakoti.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad suteikiame prieigą prie šių įrankių „toks, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra“ be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl bet kokių pasirenkamų trečiųjų šalių įrankių naudojimo ar susijusių su tuo.
Bet koks pasirenkamų įrankių, pateiktų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir savo nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su sąlygomis, kuriomis įrankius teikia atitinkami trečiųjų šalių tiekėjai, ir su jomis sutinkate. )
Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat bus taikomos šios naudojimo sąlygos.

8 SKYRIUS – NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ TEIKĖJAS.

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiamos naudojant mūsų paslaugą, gali turėti trečiųjų šalių medžiagos.
Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už tų svetainių turinio ar tikslumo peržiūrą ar vertinimą ir nesuteikiame jokių garantijų ar pareiškimų dėl bet kokios trečiosios šalies medžiagos ar svetainių, ar bet kokios kitos trečiosios šalies medžiagos, produktų ar jų ir neprisiimame atsakomybės už jas. paslaugos.
Nesame atsakingi už jokią žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar kitais sandoriais, susijusiais su bet kokiomis trečiųjų šalių svetainėmis. Atidžiai perskaitykite trečiųjų šalių politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad jas supratote prieš atlikdami bet kokią operaciją. Skundai, pretenzijos, rūpesčiai ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti atitinkamai trečiajai šaliai.

9 SKYRIUS – NAUDOTOJŲ ATSILIEPIMAI, KOMENTARAI IR KITI RYŠIAI.

Jei pateikiate tam tikrus įrašus (pvz.,g, Konkurso įrašai) atsakydami į mūsų kvietimą arba pateikdami kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu ar kitu būdu (bendrai – „Komentarai“) be mūsų prašymo, sutinkate, kad mes galime redaguoti, atgaminti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius Komentarus, kuriuos mums pateikiate bet kuriuo metu ir be apribojimų. Mes nesame įsipareigoję (1) laikyti bet kokių Komentarų konfidencialiais, (2) mokėti kompensaciją už bet kokius komentarus arba (3) atsakyti į bet kokius komentarus.
Mes turime teisę, bet ne įsipareigojimą, stebėti, pašalinti arba ištrinti bet kokį turinį, kurį savo nuožiūra laikome neteisėtu, įžeidžiančiu, grasinančiu, šmeižiku, šmeižiančiu, pornografiniu, nepadoriu ar nepriimtinu, arba kuris pažeidžia bet kokį turinį. šalies intelektinės nuosavybės ar šių naudojimo sąlygų.
Sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeistų jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekių ženklų teises, privatumo teises, viešumo teises ar bet kokias kitas asmenines ar nuosavybės teises. Be to, sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios galėtų bet kokiu būdu trukdyti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimui. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu arba klaidinti mūsų ar bet kurios trečiosios šalies dėl bet kokių Komentarų kilmės. Tik jūs esate atsakingas už savo pateiktus komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

 

10 SKYRIUS – ASMENINĖ INFORMACIJA

Asmeninės informacijos pateikimui per Parduotuvę taikoma mūsų privatumo politika. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką.


11 SKYRIUS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR TRŪKIMAI

Retkarčiais mūsų svetainėje ar paslaugoje pateikiamoje informacijoje gali būti spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo išlaidomis, transportavimo laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti visas klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti bet kokią informaciją arba atšaukti bet kokį užsakymą, jei bet kokia Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli bet kuriuo metu be įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą).
Nesame įsipareigoję atnaujinti, keisti ar patikslinti jokios Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateiktos informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas, nebent to daryti įpareigoja įstatymai. Jokia konkreti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės atnaujinimo ar atnaujinimo data neturėtų būti suprantama kaip nuoroda, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista arba atnaujinta.

12 SKYRIUS – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS.

Be bet kokių kitų naudojimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiais neteisėtais tikslais; (b) raginti kitus atlikti bet kokią neteisėtą veiklą arba joje dalyvauti; (c) pažeidžiant bet kokį tarptautinį, federalinį, provincijos ar valstijos reglamentą, taisyklę, įstatymą ar vietinį potvarkį; (d) pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises arba bet kurios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, žaloti, šmeižti, šmeižti, menkinti, bauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) perduoti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti arba perduoti bet kokius virusus ar kitą kenkėjišką kodą, kuris gali arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris trukdo Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmeninę informaciją; i) šlamštas, sukčiavimas, pharm, pretekstas, voras, nuskaitymas ar skraidymas; j) dėl nepadorių ar amoralių tikslų; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine, jei pažeidžiate bet kurį iš draudžiamų naudojimo būdų.

 

13 SKYRIUS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS.

Mes negarantuojame, kad mūsų Paslauga bus naudojama nepertraukiamai, laiku, saugi arba be klaidų.
Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant Paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.
Sutinkate, kad mes galime retkarčiais pašalinti Paslaugą neribotam laikui arba nutraukti Paslaugos teikimą bet kuriuo metu be įspėjimo.
Jūs aiškiai sutinkate, kad jūs patys naudojatės Paslauga arba negalėsite naudotis Paslauga. Paslauga ir visi produktai bei paslaugos, kurios jums prieinamos naudojantis Paslauga, yra teikiamos (išskyrus tuos atvejus, kai mes aiškiai nurodėme) „tokie, kokie yra“ ir „kaip yra prieinami“ jūsų naudojimui, be jokių pareiškimų, garantijų ar sąlygų. arba numanomas, įskaitant bet kokias numanomas tinkamumo parduoti, prekinės kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, patvarumo, nuosavybės teisės ir nepažeidimo garantijas ar sąlygas.
Dieoekobinden, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, partneriai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiu būdu nėra atsakingi už bet kokius sužalojimus, praradimus, pretenzijas ar tiesiogines, netiesiogines, atsitiktines, baudžiamąsias, specialias ar bet kokios rūšies pasekminę žalą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, negautą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, prarastus duomenis, duomenų pakeitimo išlaidas ar panašius nuostolius, susijusius su sutartimi ar deliktu (įskaitant aplaidumą), griežtą atsakomybę ar kitu būdu, kylančius iš arba dėl naudojimosi Paslauga ar per Paslaugą įsigytais produktais, arba dėl bet kokios kitos pretenzijos, bet kokiu būdu susijusios su Paslaugos ar bet kurio produkto naudojimu, įskaitant bet kokio Turinio klaidas ar praleidimus, arba dėl bet kokio turinio praradimo ar sugadinimo. patirtų dėl Paslaugos ar bet kurio Turinio (ar produkto), paskelbto, perduoto ar kitaip prieinamo per Paslaugą, naudojimo, net jei buvote informuoti apie tokios žalos galimybę. Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, mūsų atsakomybė tokiose valstybėse ar jurisdikcijose yra apribota iki didžiausios įstatymų leidžiamos apimties.

14 SKYRIUS – ŽALOS ATMOKA

Sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti nekenksmingus okovor ir mūsų patronuojančias įmones, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus, nepakenkiančius bet kokiai pretenzijai ar reikalavimui. , įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams, kuriuos sumokėjo bet kuri trečioji šalis dėl šių paslaugų teikimo sąlygų arba jose nurodytų dokumentų pažeidimo arba bet kokių įstatymų ar trečiosios šalies teisių pažeidimo.

15 SKYRIUS – ATSKIRIAMUMAS

Jei kuri nors šių naudojimo sąlygų nuostata nustatoma kaip neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek lieka vykdytina, kiek leidžia įstatymai, o neįgyvendinama dalis bus laikoma atskirta nuo šių sąlygų. Naudojimas ir toks nustatymas neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinimui.

 

16 SKYRIUS – NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsiradę iki Nutraukimo datos, galioja ir pasibaigus šiai Sutarčiai visais tikslais.
Šios naudojimo sąlygos galioja, nebent jas nutrauktumėte jūs arba mes. Jūs galite bet kada nutraukti šias Naudojimosi sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba jei nebesinaudojate mūsų svetaine.
Jei savo nuožiūra nesilaikote arba įtariame, kad nesilaikote bet kurios šių naudojimo sąlygų sąlygos ar nuostatos, mes taip pat galime nutraukti šią Sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo ir jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas iki nutraukimo datos imtinai; ir (arba) atitinkamai galime neleisti jums pasiekti mūsų Paslaugų (ar bet kurios jų dalies).

17 SKYRIUS – VISAS SUTARTIS.

Jei nesinaudojame ar neįgyvendiname bet kokios teisės ar nuostatos, numatytos šiose naudojimo sąlygose, tai nereiškia, kad atsisakome šios teisės ar nuostatos.
Šios naudojimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje Svetainėje arba susijusios su Paslauga, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiant bet kokias ankstesnes ar tuo pačiu metu sudarytas sutartis, žodiniai ar rašytiniai pranešimai ir pasiūlymai tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes Naudojimo sąlygų versijas).
Jokios šių paslaugų teikimo sąlygų aiškinimo dviprasmybės negali būti aiškinamos prieš tekstą rengiančią šalį.

18 SKYRIUS – TAIKOMI TEISĖ

Šioms naudojimo sąlygoms ir bet kurioms kitoms sutartims, pagal kurias teikiame jums Paslaugas, taikomos ir aiškinamos Ispanijos įstatymai.

19 SKYRIUS – PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.
Pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti arba pakeisti šias paslaugų teikimo sąlygas paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar mūsų svetainėje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar paslauga arba prieiga prie jų po šių naudojimo sąlygų pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

 

20 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus dėl paslaugų teikimo sąlygų reikia siųsti adresu info@okovor.com.